ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนวด

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนวด

1. พื้นฐานการนวดยืด
60 นาที ¥5,000 –
90 นาที ¥7,000 –
120 นาที ¥10,000 –
ส่วนขยาย 30 นาที ¥3,000 –
2. น้ำมันโลชั่นนวด
60 นาที ¥6,000 –
90 นาที ¥9,000 –
120 นาที ¥12,000 –
ส่วนขยาย 30 นาที ¥4,000 –
3. หลักสูตรที่แนะนำ (หลังไหล + น้ำมันโลชั่นนวด)
90 นาที ¥10,000 –
ส่วนขยาย 30 นาที ¥5,000 –
4. นวดฝ่าเท้า
40 นาที ¥4,000 –
5. มิฉะนั้น
ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้ง ¥1,000 –